Wybierz język :

REJESTRACJA

W celu zgłoszenia się do udziału w Forum:

 • wypełnij: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   
 • dokonaj wpłaty na konto:

  Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa
  nr konta: 88 1140 1052 0000 3650 4600 1001
  tytułem: uczestnictwo w forum medycznym 22-23.09.2020 r. – imię i nazwisko
  opłata: 100,00 zł