VII Warmińsko-Mazurskie Forum
Ratownictwa Medycznego
II Zlot Motocyklowy Medyków


11 - 13 czerwca 2024 | REWITA Waplewo

Zapraszamy na kolejną edycję 2024

Rozwijaj swoje umiejętności w towarzystwie cenionych ekspertów!
Skorzystaj z merytorycznych prelekcji, które dostarczą wartościowych wskazówek i inspiracji.
Spotkaj się z innymi ratownikami medycznymi i dyspozytorami. Wymień wiedzą i doświadczeniem.
W tym roku wydłużyliśmy Forum o jeden dzień, myśląc o uczestnikach przybywających z daleka.
Będzie intensywniej, praktyczniej i kształcąco, jak co roku!

Program Forum i opłaty za uczestnictwo

Program Zlotu

Informacje o prelegentach

Zapisy ON-LINE

Warmińsko-Mazurskie Forum Ratownictwa Medycznego jest dorocznym ważnym spotkaniem dla specjalistów z tej dziedziny, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń. Podczas Forum omawiamy najnowsze osiągnięcia w ratownictwie, w tym nowoczesne technologie, postępowanie w sytuacjach awaryjnych i zarządzanie kryzysowe.
Wydarzenie pozwala na aktualizację wiedzy i przyczynia się do podnoszenia jakości udzielanej pomocy oraz  promowania innowacyjnych rozwiązań w ratownictwie medycznym.

Zlot Motocyklowy Medyków jest niezwykłym wydarzeniem, które gromadzi lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, pasjonujących się motocyklami. Podczas zlotu uczestnicy mają okazję połączyć swoje zawodowe zainteresowania z pasją do jazdy na dwóch kółkach, tworząc silną społeczność medyków-motocyklistów.

Impreza nie tylko umożliwia nawiązanie nowych znajomości, ale także podkreśla wagę relaksu i równowagi w życiu zawodowym medyków.

II ZLOT MOTOCYKLOWY MEDYKÓW - sprawdź program

Organizatorzy

Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki, najstarszej niepublicznej Uczelni w Bydgoszczy, są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.   Nazwa Wyższa Szkoła Gospodarki funkcjonuje od stycznia 2005 r. Wcześniej uczelnia była znana, jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczane są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej. Wyższa Szkoła Gospodarki dąży do oferowania edukacji, która nie tylko dostarcza wiedzy, ale także wspiera rozwój osobisty i zawodowy. Głównymi celami Uczelni, wynikającymi z jej misji oraz ustawy, jest kształcenie studentów i przygotowanie ich do wykonywania określonych zawodów, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, w tym zawodów medycznych, takich jak np.: pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka czy ratownictwo medyczne. Oprócz studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich ważnym celem działalności uczelni jest edukacja o charakterze ustawicznym, ukierunkowana na rozwój zawodowy i osobisty w formie kursów, studiów podyplomowych a także seminariów, konferencji, kongresów oraz innych form popularyzacji nauki. Poza siedzibą w Bydgoszczy Uczelnia realizuje swoją misję w filiach w Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Pile, Słupsku oraz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Ełku i Działdowie.

Partner Główny

Sponsorzy

Patroni medialni

REWITA Waplewo

Niewątpliwie największą atrakcją REWITA Waplewo jest położenie na skarpie schodzącej łagodnie do jeziora Maróz. To wymarzone miejsce do wypoczynku niezależnie od pory roku. Na Gości czeka baza rekreacyjna z odnową biologiczna, przystań wodną z wypożyczalnią sprzętu oraz boiska sportowe, kort do tenisa i kręgielnia. Specyficzny mikroklimat szybko usuwa zmęczenie, jak również sprzyja leczeniu dróg oddechowych, a także układu krążenia.

2023 © Forum Medyczne